Lindås Bygdelag

Lindåsbygda

Leto-Elin

Lindås Bygdelag


- er eit frivillig lag som jobbar med saker som gjer Lindåsbygda endå betre å bu i! Har du noko på hjartet, er det berre å ta kontakt!

Statue av kunstnaren Katharina Saltnes i Lindåsparken. Lindås Bygdelag var pådrivar.

Kulturløypa vart opna 29.mai!

Kulturløypa under planlegging

Pågåande arbeid  • Permanent kuturløype i det tidlegare "sentrum" av Lindås. Opning av løypa 29.mai 2016


  • Opprusting og skilting av naturstiar i nærområdet


  • Lindås Sjøsluser. Infoplansje

Styret 2017


Leiar Christian Brandvik

Nestleiar Rita Tyborgnes

Kasserar Jani Vatle

Skrivar Nina Iren Myster

Bli medlem!


Ver med å utvikle eit betre lokalsamfunn!

Årskontingent kr 150,-


KONTAKT for medlemskap

Innspel?


Har du innspel til saker vi bør jobbe med?


Ta KONTAKT


Christian Brandvik

Mob: 9041 4779

chr982@hotmail.com