Det Gamle Tinghuset

Lindåsbygda

Storfisken alle storfiskarane snakkar om?

Det Gamle Tinghuset


- ligg på Nedre Lindås, i hjartet av det som var sentrum i bygda i gamle dagar. Dette gamle sveitserhuset frå 1883 er i kommunen sitt eige, og huser i dag diverse kulturaktivitetar.


Tinghuset har ei innhaldsrik historie og det har vore svært mange ulike aktivitetar her. Frå fyrste dag var det tingstove, bank og amtskule her, og har sidan husa både bibliotek, post, realskule, framhaldskule, kommuneadministrasjon, øvingslokale for Lindås Brass, bruktbutikk mm


Dagens aktivitetar:

1.etg: Speidaren og Galleri Gamle Tinghuset

2.etg: Lindås Rockeverkstad


Ynskjer du å besøkje tinghuset og få med deg litt meir av historia, ta kontakt her

Det Gamle Tinghuset