Det gamle sentrum

Lindåsbygda

Kjøkkensjef Minda, Westland Hotel

Det tidlegare sentrum på Nedre Lindås

Finn ut meir om dei ulike stadene ved å trykke på tala i kartet

Lindås Kyrkje
Prestegarden før 1917
Lindåstunet
Pensjonatet
Lindås gamle barneskule
Meieriet og rutebåtkaia
Tinghuset
Doktorbustaden
Butikken på Stenekaien
Posten
Lensmannsbustaden