Diktaren Aslaug Låstad Lygre

Lindåsbygda

Korsjef og alt Ranita
Aslaug Låstad Lygre

Aslaug Låstad Lygre

- Ein av Noregs nasjonalskattar

Aslaug (1910-1966) var fødd og oppvaksen på Lindås, og var barnebarn til lensmannen i bygda. Ho er ein av Noregs store lyrikarar, og mykje av diktinga hennar skildrar dei nære ting. Ho er mest kjend for teksten i songen "Vi skal ikkje sova burt sumarnatta".


I Lindåsparken ved Lindås Kyrkje står ei statue av henne. Den vakre barndomsheimen hennar står framleis på Nedre Lindås og er i dag privat bustad for slektningar av ho.


Les meir om Aslaug her

Utgjevne diktsamlingar


No blømer alle rosene (1943) Diktsamling

Eld av steinar (1948) Diktsamling

Den einsame roaren (1952) Diktsamling

Rit di rune (1957) Diktsamling

Fest i september (1960) Diktsamling

Primulakveld (1964) Diktsamling

Dikt i utval (1978)

Dikt i samling (2005)


Aslaug som tenåring
Aslaug i Roma
Barndomsheimen til Aslaug på Nedre Lindås