Lindås Sjøsluser

Lindåsbygda

Gardskjerringa Heidi, Spjeldnes Gard

Kystkulturminnet

Lindås Sjøsluser

  • Sto klar til bruk i 1908


  • Var ein konsekvens av rutebåt-trafikk og dei sterke straumane som gjorde det uforutsigbart å kome seg inn og ut av Lindåsosane


  • Normal drift avslutta på 60-talet då motorane var sterke nok til å handtere straumen


  • Restaureringsarbeid av portane avslutta i 2013


  • Tilgjengeleg frå båt


  • Eigar: Kystverket

Ein artig konsekvens

På grunn av at det er så få og smale sund ut og inn av Lindåsosane, er flo og fjøre forseinka med ca 2,5 timar samanlikna med Lurefjorden utom. Det betyr også at straumstilla i slusene er forseinka tilsvarande.

Slusene under arbeid Foto: Lindås Bygdeboknemnd
Austrheim på veg inn i kammeret Foto: Lindås Bygdeboknemnd
Granvin i kammeret under opning 2013
Slusene frå vest Foto: Lindås Bygdeboknemnd
Av- og påstiging i slusa Foto: Lindås Bygdeboknemnd
Slusene i dag frå vest
Skyssbåt i slusekammeret Foto: Lindås Bygdeboknemnd
Portane i kammer lukka Foto: Lindås Bygdeboknemnd
Slusene i dag sett frå lufta Foto: Eilif Stene